fbpx

Yoga mera med våra kort

 

Våra medlemskort och drop-in kort ger dig möjlighet att yoga så mycket du vill under respektive giltighetstid och frihet att välja mellan olika dagar och tider. Allra störst frihet får du som väljer Årskort, Terminskort eller Månadskort.  Korten gäller ej i specialkurser och workshops men med årskortet kan du ibland bli inbjuden att delta i en workshop. 

Pensionär, studerande eller låntidssjukskriven:

Terminskort Rabatt får köpas av dig som är pensionär, studerande eller långtidssjukskriven, i samtliga fall på heltid. I övrigt gäller samma villkor för Terminskortet Rabatt som för Terminskortet.