fbpx

Yoga mera med våra kort

 

Våra medlemskort och drop-in kort ger dig möjlighet att yoga så mycket du vill under respektive giltighetstid och att välja mellan olika dagar och tider. Allra störst frihet får du som väljer Årskort, Terminskort eller Månadskort.  *Korten gäller ej i specialkurser och workshops men med Terminskort och Årskort  kan du  bli inbjuden att delta i en workshop.

Autogiro
Här har du möjlighet att lägga upp autogirobetalning på Årskort, Terminskort och Månadskort. 

Pensionär, studerande eller långtidssjukskriven:

Terminskort Rabatt får köpas av dig som är pensionär, studerande eller långtidssjukskriven, i samtliga fall på heltid. I övrigt gäller samma villkor för Terminskortet Rabatt som för Terminskortet.